Schmersal

zastupujeme_schmersal

„Bezpečný život, bezpečná práce“ je motto našeho zahraničního partnera Schmersal Group, kterého zastupujeme již více než dvacet let.

Úsilí skupiny Schmersal se už mnoho let soustředí na vývoj a výrobu produktů zaměřených na bezpečnost na pracovišti. Z nejrozmanitějších mechanických a elektronických spínacích zařízení vznikl největší sortiment bezpečnostních spínacích zařízení a bezpečnostních spínacích systémů na ochranu člověka a stroje na světě.

Už téměř dvacet let se díky našim výrobkům bezpečnost a produktivita navzájem nevylučují. Za pozorného dohledu úřadů a institucí byly nakonec moderní bezpečnostní systémy integrovány do strojů, aby pomohly nekomplikované plynulé výrobě. Tímto způsobem výrobci bezpečnostních systémů významně přispívají k vytváření pro člověka přívětivého pracovního prostředí, ve kterém stroj přebírá těžkou a monotónní práci od pracovníků bez toho, že by je vystavil nebezpečí a riziku.

Motivovaní vizí bezpečného pracovního prostředí vývojoví inženýři skupiny Schmersal soustavně pracují na nových zařízeních a systémech vhodných pro všechny možné druhy aplikací. Zaměřují se na tři sféry podnikání: výtahové technologie, automatizační technologie a bezpečnostní technologie. V těchto třech oblastech dosáhli díky svým znalostem, síle inovací a rozsáhlé šíři produktů vedoucí pozice na trhu. Nové bezpečnostní koncepty vyžadují nová systémová řešení a začlenění inovativních principů detekce, stejně jako využití nových cest pro přenosy a vyhodnocení informací. Rostoucí počet norem a směrnic pro bezpečnost strojů vede také ke změně postojů jejich výrobců a uživatelů.

To jsou výzvy, které si Schmersal Group jako partner výrobců strojů a zařízení stanovil pro dnešek a pro budoucnost.

Skupina Schmersal vyvíjí a vyrábí přibližně 25 000 různých spínacích a ovládacích zařízení a bezpečnostních produktů, a proto je jedním z největších dodavatelů bezpečnostních spínacích zařízení na světě.

S odbornými znalostmi a profesionálními službami nabízí také systémová řešení pro automatizaci a bezpečnost strojů a zařízení. Více než 1 750 zaměstnanců ve více jak 20 zemích pracuje každý den, aby společně se svými zákazníky vytvořili průkopnická řešení v oblasti bezpečnostních technologií.

  • Schmersal – Wuppertal, Německo. Hlavní sídlo Schmersal Group bylo založeno v roce 1945 a v současné době zaměstnává přibližně 700 osob. Klíčovou oblastí jejich práce je především vývoj a výroba převodových spínačů a spínacích systémů pro bezpečnost, automatizaci a pro výtahovou techniku. Jako centrální místo výzkumu a vývoje disponuje ústředí akreditovanými testovacími laboratořemi. Současně je logistickým centrem pro Evropu. V roce 1995 převzal Schmersal Wuppertal společnost Steute, a tak doplnil produktové portfolio speciálních spínačů.
  • Schmersal – Wettenberg, Německo.Závod byl založen v roce 1952 a čítá přibližně 180 zaměstnanců. Je zaměřen na vývoj a výrobu řídících a monitorovacích spínačů, bezpečnostních reléových modulů, bezpečnostních zámků, bezpečnostních řídících systémů a spínačů do výbušného prostředí. Od skupiny Schunk získal Schmersal Wettenberg v devadesátých letech firmu Elan.
  • Safety Control – Mühldorf, Německo. Závod vznikl v roce 1994 a disponuje přibližně 30 zaměstnanci, kteří se soustředí na vývoj a výrobu bezkontaktních (optoelektronických) zařízení.
  • Böhnke + Partner – Bergisch Gladbach, Německo. Závod s přibližně 70 zaměstnanci byl založen v roce 1991. Věnuje se zejména vývoji a výrobě spínačů a řídících a diagnostických systémů pro výtahové technologie.
  • Schmersal – Boituva, Brazílie. Závod založený v roce 1974 má přibližně 400 zaměstnanců. Klíčovou oblastí je výroba elektromechanických a elektronických spínačů pro specifické řídící systémy pro zákazníky severoamerického a jihoamerického trhu.
  • Schmersal – Shanghai, Čína. Závod vznikl v roce 1999 a zaměstnává přibližně 150 lidí. Jejich hlavním posláním je vývoj a výroba spínačů pro bezpečnostní, automatizační a výtahové technologie pro asijský trh.
  • Schmersal – Ranjangaon, Indie. Závod působí od v roku 2013 a jeho cíle naplňuje přibližně 60 osob, které vyvíjí a vyrábí spínače pro bezpečnostní, automatizační a výtahové technologie pro indický trh.