Velké množství možností použití díky stavebnicovému principu. Skupina Schmersal nabízí novou generaci polohových spínačů. Uživatel u nové výrobkové rodiny PS profituje z rozmanitých možností nasazení. Všechny spínače se dodávají vcelku jako kompletní přístroj a také jako stavebnicový systém.
Polohové spínače kategorie 1 podle IZO 14119 sledují pohyblivé díly u strojů a zařízení stejně jako otočné nebo stranově posuvné ochranné kryty a dveře a evidují jejich polohu. Nové typové řady jsou vhodné pro všechny obory s automatizovanými stroji, pro automatické systémy, mají rozmanité použití v bezpečnosti a ve výtahové technice. S krytím IP66 respektive IP67 lze také polohové spínače bez problému použít k nasazení za nepříznivých podmínek.

Více flexibility, méně variant

Řada PS je zkonstruována modulárně se všeobecně použitelnými komponenty přes všechny typové řady a snižuje tak mnohotvárnost produktových variant. Tím se snižují náklady na skladové zásoby a současně se zvyšuje využití. Veškeré polohové spínače řad PS116, PS2xx a PS3xx lze zvolit jako kompletní spínač nebo jako základní spínač v rámci stavebnicového systému. Základní spínač lze pak v závislosti od jednotlivých případů použití kombinovat s řadou naprosto rozdílných ovládacích prvků. Díky tomu je zajištěná největší možná flexibilita využití.

Současně se zmenšilo množství variant spínačů. Aby bylo kdykoliv možné přizpůsobení pro všechny stanovené směry najíždění, mohou se ovládací prvky otáčet v krocích po 45 stupních. Díky otočení po 45 stupních po spojovacích svorkách dochází ke zjednodušenému připojení se zřetelně zkrácenými časy montáže. Spínací prvky jsou vybaveny až třemi kontakty zajišťujícími bezpečné odpojení od nadbytečného doplňkového sdělovacího kontaktu.

Katalog PS ke stažení v ČJ