Více funkcí v jednom přístroji: U nových přístrojů pro vyhodnocení bezpečnostních signálů byly do základního provedení SRB-E-302FWS-TS funkce bezpečného sledování nulových otáček a bezpečného časového relé sloučeny do jednoho komponentu.  Zcela nová je varianta modulu SRB-E-402FWS-TS: s přidaným monitorováním ochranných krytů slučuje jako jediný na trhu tři funkce v jednom přístroji.

U bezpečného sledování zastavení se monitorují impulsy od připojených senzorů. Permanentním porovnáváním vstupní frekvence (okamžité hodnoty) s přednastavenou hodnotou (frekvence nulových otáček) rozezná přístroj přesažení hraniční hodnoty a aktivuje bezpečnostní výstupy.

U rotujících dílů zařízení, např. převodovky, motory nebo hřídele, se stejnými časy doběhů, lze přístroje SRB-E-FWS-TS použít také jako bezpečnostní časové relé, to znamená k bezpečnému vyměření přednastavených časů. Spínač je uvolněn pouze po uplynutí nastaveného času, to umožňuje např. otevření ochranných dveří.

Varianta SRB-E-402FWS-TSnabízí také možnost monitorovat bezpečnostní zámek na dvou kanálech, se sledováním příčinného zkratu nebo bez něj. S variantou tohoto modulu lze např. při nebezpečných pohybech zabránit otevření ochranných dveří a díky druhé bezpečnostní funkci monitorování ochranných dveří nebezpečný pohyb bezpečně odpojit. Mimoto se díky bezpečnostním výstupům zabrání spuštění stroje, když jsou dveře otevřené.

U bezpečnostního reléového modulu je frekvence nulových otáček nastavitelná od 0,5 Hz do 10 Hz a čas zpoždění od 0,5 do 3000 s.