PROTECT PSC 1 je kompaktní bezpečnostní PLC se stavebnicovou strukturou. Jeho výhodou je značně velká flexibilita použití, která umožňuje navrhnout bezpečnostní řešení ušité na míru, ať už pro jednotlivé stroje nebo pro vysoce komplexní instalace výrobních linek. Navíc PSC 1 podporuje realizace konceptů Industry 4.0.

PROTECT PSC 1 se skládá z kompaktních, volně programovatelných PLC a z rozšiřujících modulů se vstupy a výstupy pro zpracování signálů mechanických i elektronických bezpečnostních spínačů. Řídicí jednotky PSC 1 mohou být vybaveny univerzálním komunikačním rozhraním. To přináší uživatelsky snadný výběr a implementaci různých protokolů sběrnic pouze pomocí softwaru. U systému PSC 1 tedy není potřeba dokoupit další hardwarový prvek, aby vytvořil spojení s nejběžnějšími druhy fieldbus systémů – což je významná výhoda, zvláště s ohledem na výši nákladů.

Stavebnicová struktura našeho nového řídicího systému je zajímavá především s ohledem na nový trend průmyslové automatizace Industry 4.0. Cílem je zejména efektivní výroba produktů s individuálním charakterem, při zachování nízkých nákladů i pro jednotlivé zakázkové výrobky. Pro dosažení takto efektivní výroby je potřeba sladěných stavebnicových systémů, u nichž jsou řídicí funkce distribuovány pomocí menších decentralizovaných jednotek, které jsou propojeny do jedné sítě. PROTECT PSC 1 společnosti Schmersal umožňuje softwarovou konfiguraci jednotlivých bezpečnostních systémů. Dále je usnadněna bezpečná komunikace mezi různými řídicími jednotkami PSC 1 pomocí ethernet SDDC (Safe Device to Device Communication). To usnadňuje nastavení složitých, mnohočetných instalací se síťovými bezpečnostními subsystémy.
Nespornou výhodou bezpečnostního řídicího systému PSC 1 je také možnost přenášet další diagnostické signály z připojených senzorů přes standardní sběrnice do řídicího automatizačního PLC, a to díky volitelně integrované bráně SD-sběrnice (Serial Diagnostic). Využitím této specifické sběrnice Schmersal umožňuje vyhodnocovat signály, což je důležité pro prevenci závad a tím vzniklých prostojů a též pro zvýšení disponibility zařízení – čímž opět dojde ke zvýšení efektivity výroby.